el, Tipsy, Paznokcie, UV, Manicure, Pedicure nailshop.pl
Jeste tutaj:
Nail-shop.pl
Artykuy
Makija¿ jest sztuk± W Twoim koszyku jest 0 produktw
Makija¿ jest sztuk±

Piêkno tkwi w ka¿dej kobiecie. Wydobycie tego piêkna poprzez makija¿ jest sztuk± upiêkszania i wydobycia tego, co w urodzie jest interesuj±ce i po prostu piêkne.

Makija¿ jest sztuk±. Polega ona na wymalowaniu na twarzy niejako obrazu, który bêdzie odzwierciedleniem naszej duszy. Wbrew pozorom nie jest to proste. Nadanie spojrzeniu odpowiedniego wyrazu, poprzez wybór w³a¶ciwego cienia do powiek wymaga zaczerpniêciu nauki u profesjonalisty, który pomo¿e w doborze odcieni do koloru têczówki. Nie tyczy siê to tylko i wy³±cznie tego problemu. Kosmetyka kolorowa w dzisiejszych czasach jest bardzo obszerna. Zasypuje nas wielo¶ci± kolorów i ich odcieni. Produkcja kosmetyków zale¿na jest od wielu czynników, np. produkcja fluidów zale¿na jest od kraju, do którego ma byæ kierowana, zale¿na od typu urody mieszkanek danego regionu. Stopieñ nasycenia barwników jest wówczas zró¿nicowany.

Dobór odpowiedniego podk³adu tak¿e ma ogromne znaczenie. Nie nale¿y wybieraæ go pod wp³ywem reklamy telewizyjnej, w której znana aktorka czy modelka zachêca nas do wyboru tego produktu. Nie ka¿da z nas ma przecie¿ w³a¶ciwo¶ci cery takie jak ona. Oczywi¶cie mo¿emy wybraæ inny odcieñ tego podk³adu, ale czy on nie st³umi naszej urody, czy skóra twarzy nabierze zamierzony odcieñ? Ten odcieñ powinien podkre¶laæ nasz± urodê, sprawiæ, ¿e twarz nie bêdzie zbyt szara albo zbyt ¿ó³ta. W wyborze odpowiedniego podk³adu bardzo pomocne s± wiadomo¶ci z dziedziny analizy kolorystycznej, na podstawie której zakwalifikowanie do typu urody pozwoli nam wybraæ podk³ad w tonacji ciep³ej lub zimnej.

Analiza kolorystyczna bardzo czêsto nakre¶la w wiza¿u kolory jakie powinno siê stosowaæ w makija¿u. Dotyczy to wszystkich kosmetyków kolorowych stosowanych do wykonywania makija¿u. Nie mo¿na pod±¿aæ tylko za nowinkami kosmetycznymi i ¶lepo wybieraæ produkty z pó³ki sklepowej. Kolor szminki, jakim wymalowane s± usta modelki na fotografii w czasopi¶mie czy na bilboardzie reklamowym nie zawsze bêdzie pasowaæ do typu naszej urody. O tym nale¿y pamiêtaæ zarówno wtedy kiedy makija¿ dotyczy nas samych jak równie¿ wtedy kiedy malujemy drug± osobê. Musimy zawsze indywidualnie podej¶æ do tej osoby i mieæ wiedzê na temat wiza¿u.

Wspó³czesna kobieta powinna do swego wygl±du podchodziæ z wielk± rozwag±. Bywa, ¿e przemys³, prasa i telewizja kreuj± obraz kobiety na wulgarn± i demoniczn±. Musimy umieæ wyra¿aæ siebie, czy to bêdzie poprzez makija¿, czy poprzez ubiór. Mamy byæ sob±. Mamy wyra¿aæ siebie - wydobywaæ swoje piêkno, które posiadamy. Powinny¶my byæ indywidualno¶ci± a nie ¶lepo pod±¿aæ za mod± i uto¿samiaæ siê z t³umem kobiet id±cych ulic±. Powinny¶my do makija¿u podchodziæ w precyzyjny sposób.

Zachêcam do skorzystania z kilkudniowych szkoleñ z zakresu wiza¿u. Szko³a pani Krystyny £enczyñskiej - Akademia Sztuki Piêkno¶ci w Krakowie - na swoich kursach z dziedziny wiz¿u uczy kursantki w³a¶ciwego makija¿u dostosowanego nie tylko do pory dnia czy okoliczno¶ci, ale równie¿ do funkcji jak± odgrywamy w ¿yciu zawodowym. Ponadto na kursie otrzymujemy wiedzê na temat stylizacji - nie tylko stylizacji trendowej, która zmienia siê sezonowo, ale stylizacji ponadczasowej.

Nauka makija¿u nie musi dotyczyæ tylko osób, które zawodowo chc± siê tym zajmowaæ. Wiedza z zakresu wiza¿u pozwoli w ¿yciu codziennym podkre¶liæ wasze piêkno. Gwarantujê, ¿e po przebyciu takiego kursu wasza szafa zape³ni siê innymi kolorami, odkryjecie w sobie to, co t³umione by³o z wielu powodów, a ¶wiat to dostrze¿e... Kobieta w swoim ¿yciu musi zrobiæ co¶ tylko dla siebie i nie bêdzie to egoizm z jej strony.... A je¶li nawet, to czy bêdzie to co¶ z³ego?

Wype
Wype

Cena:
12,20 z

gablota na lakiery ekspozytor na lakiery naklejki wodne aktywator to akryli bez lamp kurs dvd ?el do paznokci bez lampy uv zestw ?eli do french tipsy ?ele uv ozdoby zestaw do manicure hybrydowego quick french ko?cówki lakier p?kaj?cy FOLIA PERMUTOWA ?el nylonowy top coat sklep fikusnails tipsy ¿ele uv ozdoby zestw ¿eli do french kopytko ?el uv olejek ¿el uv jednofazowy quick french końcówki ¿el uv opinie c?gi do pedicure fiberglass zestawy do hybryd metoda kopytko metalowe zestwa do french ?el uv opinie zestaw piecz?tki zele bezkwasowe lakier do st?pli ?el uv jednofazowy chromowany lakier PRÓBKI tipsy prze¿roczyste nail tek henna mleczko rurki frezarki wk?adki p³ytki podnó¿ek do pedicure ¿el uv akryl separator MISKA DO PEDICURE wk³adki Wyprzeda? suwalki podnó¿ek do pedicurlakier pomaranczowy Frez zele kolorowe żyletki sklep fikusnails tipsy ?ele uv ozdoby ¿el do naturalnych paznokci podnó¿ek dopodnó¿ek pedicure ¿el do paznokci bez lampy uv ¿ele do tipsów indigo liner r?ka ?el uv akryl kuferki PRÓBKI tipsy french French tipsy ¿ele uv ozdoby poch cêgi ¿el obni¿ka p?kaj?cy lakier crackle indio Zestaw startowy do hybryd pêkaj±cy lakier crackle pêkaj±cy lakier do paznokc parafiniarki dobry ¿el do paznokci ¿ele uv podnó?ek dopodnó?ek pedicure PRZECENA tipsy test p?kaj?cy lakier manicure akryl cover do henny ?el UV BelArte Gloss 15 ml quick french końcówki p?dzelki lakier tipsy prze?roczyste zestaw zeli lakier hybrydowy zestawy lakier chrom jednofazowe ¿ele uv 15g bezkwasowe zestaw ¿elowy lampa uv PROMOCJA dnia podnó?ek do pedicurlakier pomaranczowy Hybrydy lakier bazowy ekspozytor do lakierów ?ele do tipsów plakaty obni¿ka ¿el silikonowy do paznokci lampa uv 9w parafina akryl akcesoria monomer ¿el nylonowy waciki najlepszy ?el do tipsów ¯el UV BelArte Gloss 15 ml piecz±tki najlepszy ¿el do tipsów pêkaj±cy lakier do paznokci wk³adki najlepszy ?el do tipsów lcn pakiety startowe do tipsó wzornik ¿ele uv walizkazestaw zestaw ?elowy urzadzenia gilotyna ikarov ?ele uv porównanie cen solingen ccn lakier do stępli walizka ?el uv lcnopinie zestawy kuferek lakier crackle Frezarka indigo podnó?ek do pedicure pedzelki do zdobienia prezenter pêkaj±cy lakier p?ytki prezenter cieni ¿el do paznokci naturalnych ?ele uv manicure aktywator LAMPA lakier silikonowy p?kaj?cy lakier do paznokci p?kaj?cy lakier do paznokc lol dobry ¿el do paznokci pochlaniacz do pylu misa do pedicur ?el do paznokci naturalnych gablota zel french lakiery lampa uv 36w p³ytki lakier hybrydowy c?gi lakiery hybrydowe ekspozytor hollywood gel indigo miska manicure kuferkufer pêkaj±cy piecz±tki ¿ele uv manicure cover jedwab zegar zestaw kompletny jedwab dobry ?el do paznokci Lampy manicure hybrydowy szablon szklana rêka kufer zelprodukty tarka pakiety startowe do tipsów blaszki zestaw hybrydowy ?yletki p2 uv poch lakier pêkaj±cy pakiety startowe do tipsó ekspozytor do lakierów silikonowy lakier do paznokci ?el silikonowy do paznokci rozowy zegar scienny opxGENDcz metoda stempelki ?ele uv zel silikonowy plexi clean quick french ko?cówki tipsy prze¿roczyste zestaw ¿elowy ibd lampa uv paznokcie sklep fikusnails tipsy ¿ele uv ozdoby zestawy do ¿eli zestawy do ¿eli ?arówki uv rêka ekspozytor do lakierów z pleksi utwardzacz to akryli bez lamp szklana r?ka ¯el UV BelArte Pink 15 ml chrome lista firm ¿ele uv spn ?ele do tipsów zestaw fiberglass one tauch nile system ?ele uv porównanie cen http://www.google.pl/search?hl=pl&q=lampa+uv+paznokcie&revid=881623254&sa=X&ei=JKaDTKitMI6KOOyFnLYO&ved=0CFcQ1QIoBw cêgi do pedicure lakiery silikonowe Wyprzeda¿ pudry akrylowe akryle ?arówki uv Gel kulki do lakieru lampy uv ¿el uv dla alergików nails&beauty plaster p?kaj?cy folia ?el Zestaw do hybryd Wyprzeda¿ ¿el uv 50ml miseczka gablotka nail story credo derpink elarte silverline builder pink 30ml podnó?ek do pedicurlakier pomaranczowy pêkaj±cy lakier do paznokci miska zestaw do menikiur najlepszy ¿el do tipsów ?el UV BelArte Pink 15 ml gel uv tipsy ¿ele uv ozdoby zestawy zelowe jednofazowe ?ele uv 15g bezkwasowe ¿el uv lcnopinie ¿el uv zestawy do ?eli ?el do naturalnych paznokci dziurkacz ?el uv 50ml obni?ka lista firm ?ele uv frenchi lakier pêkaj±cy hybrydowy hOozhkVeGBHFIMAc pudry pêdzelki lakier do stępli żarówki uv Lampa indigo lista firm ¿ele uv clear gloss jednofazowe ¿ele uv 15g bezkwasowe bel arte lakier pomaranczowy ¿ele uv porównanie cen na pilniki zestw ¿eli do french konad liquid cienie wicej...

© Copyright by
nail-shop.pl
Realizacja: