el, Tipsy, Paznokcie, UV, Manicure, Pedicure nailshop.pl
Jeste tutaj:
Nail-shop.pl
Artykuy
Makija¿ jest sztuk± W Twoim koszyku jest 0 produktw
Makija¿ jest sztuk±

Piêkno tkwi w ka¿dej kobiecie. Wydobycie tego piêkna poprzez makija¿ jest sztuk± upiêkszania i wydobycia tego, co w urodzie jest interesuj±ce i po prostu piêkne.

Makija¿ jest sztuk±. Polega ona na wymalowaniu na twarzy niejako obrazu, który bêdzie odzwierciedleniem naszej duszy. Wbrew pozorom nie jest to proste. Nadanie spojrzeniu odpowiedniego wyrazu, poprzez wybór w³a¶ciwego cienia do powiek wymaga zaczerpniêciu nauki u profesjonalisty, który pomo¿e w doborze odcieni do koloru têczówki. Nie tyczy siê to tylko i wy³±cznie tego problemu. Kosmetyka kolorowa w dzisiejszych czasach jest bardzo obszerna. Zasypuje nas wielo¶ci± kolorów i ich odcieni. Produkcja kosmetyków zale¿na jest od wielu czynników, np. produkcja fluidów zale¿na jest od kraju, do którego ma byæ kierowana, zale¿na od typu urody mieszkanek danego regionu. Stopieñ nasycenia barwników jest wówczas zró¿nicowany.

Dobór odpowiedniego podk³adu tak¿e ma ogromne znaczenie. Nie nale¿y wybieraæ go pod wp³ywem reklamy telewizyjnej, w której znana aktorka czy modelka zachêca nas do wyboru tego produktu. Nie ka¿da z nas ma przecie¿ w³a¶ciwo¶ci cery takie jak ona. Oczywi¶cie mo¿emy wybraæ inny odcieñ tego podk³adu, ale czy on nie st³umi naszej urody, czy skóra twarzy nabierze zamierzony odcieñ? Ten odcieñ powinien podkre¶laæ nasz± urodê, sprawiæ, ¿e twarz nie bêdzie zbyt szara albo zbyt ¿ó³ta. W wyborze odpowiedniego podk³adu bardzo pomocne s± wiadomo¶ci z dziedziny analizy kolorystycznej, na podstawie której zakwalifikowanie do typu urody pozwoli nam wybraæ podk³ad w tonacji ciep³ej lub zimnej.

Analiza kolorystyczna bardzo czêsto nakre¶la w wiza¿u kolory jakie powinno siê stosowaæ w makija¿u. Dotyczy to wszystkich kosmetyków kolorowych stosowanych do wykonywania makija¿u. Nie mo¿na pod±¿aæ tylko za nowinkami kosmetycznymi i ¶lepo wybieraæ produkty z pó³ki sklepowej. Kolor szminki, jakim wymalowane s± usta modelki na fotografii w czasopi¶mie czy na bilboardzie reklamowym nie zawsze bêdzie pasowaæ do typu naszej urody. O tym nale¿y pamiêtaæ zarówno wtedy kiedy makija¿ dotyczy nas samych jak równie¿ wtedy kiedy malujemy drug± osobê. Musimy zawsze indywidualnie podej¶æ do tej osoby i mieæ wiedzê na temat wiza¿u.

Wspó³czesna kobieta powinna do swego wygl±du podchodziæ z wielk± rozwag±. Bywa, ¿e przemys³, prasa i telewizja kreuj± obraz kobiety na wulgarn± i demoniczn±. Musimy umieæ wyra¿aæ siebie, czy to bêdzie poprzez makija¿, czy poprzez ubiór. Mamy byæ sob±. Mamy wyra¿aæ siebie - wydobywaæ swoje piêkno, które posiadamy. Powinny¶my byæ indywidualno¶ci± a nie ¶lepo pod±¿aæ za mod± i uto¿samiaæ siê z t³umem kobiet id±cych ulic±. Powinny¶my do makija¿u podchodziæ w precyzyjny sposób.

Zachêcam do skorzystania z kilkudniowych szkoleñ z zakresu wiza¿u. Szko³a pani Krystyny £enczyñskiej - Akademia Sztuki Piêkno¶ci w Krakowie - na swoich kursach z dziedziny wiz¿u uczy kursantki w³a¶ciwego makija¿u dostosowanego nie tylko do pory dnia czy okoliczno¶ci, ale równie¿ do funkcji jak± odgrywamy w ¿yciu zawodowym. Ponadto na kursie otrzymujemy wiedzê na temat stylizacji - nie tylko stylizacji trendowej, która zmienia siê sezonowo, ale stylizacji ponadczasowej.

Nauka makija¿u nie musi dotyczyæ tylko osób, które zawodowo chc± siê tym zajmowaæ. Wiedza z zakresu wiza¿u pozwoli w ¿yciu codziennym podkre¶liæ wasze piêkno. Gwarantujê, ¿e po przebyciu takiego kursu wasza szafa zape³ni siê innymi kolorami, odkryjecie w sobie to, co t³umione by³o z wielu powodów, a ¶wiat to dostrze¿e... Kobieta w swoim ¿yciu musi zrobiæ co¶ tylko dla siebie i nie bêdzie to egoizm z jej strony.... A je¶li nawet, to czy bêdzie to co¶ z³ego?

Maska
Maska

Cena:
61,87 z

ekspozytor do lakierów ?ele uv porównanie cen gablota lcn plaster p2 miska manicure test zestwa do french utwardzacz to akryli bez lamp gilotyna ekspozytor do lakierów z pleksi plakaty ¿el uv lcnopinie kuferek lakier do stępli lakier chrom Zestaw startowy do hybryd quick french końcówki ¿el uv gel uv cover ¯el UV BelArte Pink 15 ml lakier p?kaj?cy aktywator to akryli bez lamp derpink elarte silverline builder pink 30ml folia kuferki MISKA DO PEDICURE miska lakier pomaranczowy dziurkacz dobry ¿el do paznokci obni¿ka bel arte manicure podnó?ek do pedicure konad podnó?ek do pedicurlakier pomaranczowy uv na pilniki kuferkufer lakier lakier crackle Cleaner Sea super shine wk?adki Hybrydy urzadzenia zestaw ¿elowy akryle ¿el uv jednofazowy ¿el stempelki metoda lakier pêkaj±cy Lampa indigo hybrydowy lampa uv 9w lista firm ¿ele uv poch ¿el uv akryl pudry akrylowe żyletki podnó¿ek dopodnó¿ek pedicure miseczka ibd lakier silikonowy ?el uv opinie gablotka ¯el UV BelArte Gloss 15 ml lakiery hybrydowe lakier do st?pli rozowy zegar scienny ?ele uv porównanie cen jedwab frenchi ¿ele uv prezenter cieni zele bezkwasowe liquid zestaw fiberglass p?ytki kulki do lakieru pêkaj±cy ?el uv Zestaw do hybryd misa do pedicur p?dzelki separator one tauch nile system p?kaj?cy lakier crackle Wyprzeda? ?el uv jednofazowy lakier hybrydowy zestawy podnó¿ek do pedicurlakier pomaranczowy walizka ?el do paznokci bez lampy uv tipsy ¿ele uv ozdoby zestawy do ¿eli zestawy do hybryd r?ka p?kaj?cy lakier do paznokc liner pêkaj±cy lakier do paznokci cienie PRÓBKI hollywood gel indigo Wyprzeda¿ szklana rêka piecz?tki ?yletki spn zestaw zeli ?el UV BelArte Gloss 15 ml pêdzelki lakier hybrydowy lakier bazowy najlepszy ?el do tipsów tipsy french ekspozytor zestaw ?elowy ?el silikonowy do paznokci chromowany lakier tipsy prze?roczyste Lampy lakiery lampa uv 36w lakier do stępli zestaw kompletny jedwab top coat ¿el do paznokci bez lampy uv ?ele do tipsów szablon ¿el do paznokci naturalnych akryl cover pêkaj±cy lakier do paznokc silikonowy lakier do paznokci tipsy ¿ele uv ozdoby ikarov ?ele uv c?gi plexi dobry ¿el do paznokci ¿ele uv sklep fikusnails tipsy ¿ele uv ozdoby pêkaj±cy lakier do paznokci sklep fikusnails tipsy ?ele uv ozdoby do henny najlepszy ?el do tipsów zelprodukty ?el UV BelArte Pink 15 ml kurs dvd nail tek najlepszy ¿el do tipsów obni¿ka Frez metoda solingen szklana r?ka naklejki wodne ¿el uv opinie LAMPA ?el nylonowy lista firm ¿ele uv pêkaj±cy lakier ?el lol zegar ekspozytor na lakiery zestawy do ¿eli piecz±tki wk³adki poch tipsy ?ele uv ozdoby PROMOCJA dnia ¿el do naturalnych paznokci olejek ¿ele uv manicure c?gi do pedicure indio nail story p³ytki p?kaj?cy fiberglass lakier pêkaj±cy gablota na lakiery FOLIA PERMUTOWA ekspozytor do lakierów monomer ¿el silikonowy do paznokci parafiniarki henna hOozhkVeGBHFIMAc parafina PRÓBKI pakiety startowe do tipsó zestaw hybrydowy blaszki najlepszy ¿el do tipsów ?el uv 50ml ?el do paznokci naturalnych Wyprzeda¿ aktywator zestaw suwalki zestawy zelowe cêgi manicure hybrydowy zestawy do ?eli ¿el uv 50ml żarówki uv pêkaj±cy lakier crackle ccn tipsy prze¿roczyste rurki zel french waciki indigo pudry kopytko metalowe ?ele uv manicure dobry ?el do paznokci obni?ka zele kolorowe ?el uv akryl podnó¿ek do pedicure quick french ko?cówki http://www.google.pl/search?hl=pl&q=lampa+uv+paznokcie&revid=881623254&sa=X&ei=JKaDTKitMI6KOOyFnLYO&ved=0CFcQ1QIoBw akryl p?kaj?cy lakier do paznokci prezenter opxGENDcz kufer quick french ko?cówki zel silikonowy p?kaj?cy lakier wk³adki jednofazowe ¿ele uv 15g bezkwasowe ¿ele do tipsów zestaw do manicure hybrydowego clean ¿ele uv porównanie cen ?ele do tipsów rêka jednofazowe ¿ele uv 15g bezkwasowe ?el uv lcnopinie zestaw do menikiur quick french końcówki clear gloss lampy uv zestw ?eli do french zestaw ¿elowy wzornik ?arówki uv PRZECENA frezarki pakiety startowe do tipsów zestawy tipsy prze¿roczyste ?arówki uv tarka cêgi do pedicure French pochlaniacz do pylu lampa uv paznokcie lampa uv sklep fikusnails tipsy ¿ele uv ozdoby Frezarka indigo ¿el uv dla alergików nails&beauty ¿el nylonowy zestw ¿eli do french chrome p³ytki piecz±tki pedzelki do zdobienia tipsy podnó?ek do pedicurlakier pomaranczowy jednofazowe ?ele uv 15g bezkwasowe lista firm ?ele uv ?el do naturalnych paznokci akcesoria kopytko lakiery silikonowe mleczko pakiety startowe do tipsó Gel zestw ¿eli do french podnó?ek dopodnó?ek pedicure walizkazestaw credo wicej...

© Copyright by
nail-shop.pl
Realizacja: